Available courses

Študijný program letného LS sa vykonáva formou blokovej výučby. Študentov, ktorí stihli výučbu do prijatia opatrení na prerušenie prezenčnej výučby a ukončili ju skúškou sa opatrenia na udržanie výučbového procesu netýkajú.

Ostatní študenti absolvujú výučbu distančnou formou vzdelávania cez LMS Moodle (LMS – learning management system).